pdfСключен договор

Плащания по договор № 198/15.04.2015г. с „Краси 2000” ЕООД

 

 

  • Договор № 198 / 15.04.2015 г.

         Дата на плащане: 13.04.2016

       Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

       Размер на плащане: 11676,00 лв.

       Основание за плащане:  Фактура № 1000000417 по Договор № 198 от 15.04.2015 г.

 

  • Договор № 198/15.04.2015г.

Дата на плащане: 18.03.2016

    Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

Размер на плащане: 4993.20лв.

Основание за плащане:  Фактура № 1000000404 по Договор № 198 от 15.04.2015

 

  • Договор № 198/15.04.2015г.

Дата на плащане: 13.11.2015

    Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

Размер на плащане: 1344.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 1000000332 по Договор № 198 от 15.04.2015

 

  • Договор № 198/15.04.2015г.

Дата на плащане: 29.07.2015

    Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

Размер на плащане: 13800.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 1000000305 по Договор № 198 от 15.04.2015

 

  • Договор № 198/15.04.2015г.

Дата на плащане: 22.07.2015

    Към контрагент: Краси 2000” ЕООД

Размер на плащане: 870.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 1000000300 по Договор № 198 от 15.04.2015

 

  • Договор № 198/15.04.2015г.

Дата на плащане: 29.06.2015

    Към контрагент: „Краси 2000” ЕООД

Размер на плащане: 1020.00 лв.

Основание за плащане: Фактура № 1000000289, 290 по Договор № 198 от 15.04.2015