pdfСключен договор

Плащания по договор № 200/15.04.2015г. с „Кей Дифужън” ООД

 

 • Договор № 200/15.04.2015 г.

          Дата на плащане: 13.04.2016

         Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

         Размер на плащане: 174,00 лв.

         Основание за плащане:  Фактура № 3000004346 по Договор № 200 от 15.04.2015г.

 

 • Договор № 200/ 15.04.2015г.

          Дата на плащане: 12.04.2016

         Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

        Размер на плащане: 870,00 лв.

        Основание за плащане:  Фактура № 3000004340 по Договор № 200 от 15.04.2015г.

 

 •  Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 24.03.2016

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 3728.94 лв.

Основание за плащане: Фактура №  3000004185 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 07.03.2016

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 14087.40 лв.

Основание за плащане: Фактура №  3000003966; 3000003686  по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 08.02.2016

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 312.00 лв.

Основание за плащане: Фактура №  3000003831 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 09.12.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 3570.50 лв.

Основание за плащане: Фактура №  3000000013 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 20.11.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 2160,00 лв.

Основание за плащане: Фактура №  3000003156 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 25.09.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 7538.52 лв.

Основание за плащане: Фактура№  3000002784 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 27.08.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 1815.79 лв.

Основание за плащане: Фактура№  3000002825 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 11.08.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 864.00 лв.

Основание за плащане: Фактура№ 3000002708 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 31.07.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 1892.06 лв.

Основание за плащане: Фактура № 3000002675 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 23.07.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 2885.22 лв.

Основание за плащане: Фактура № 3000002651 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 09.07.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 3340.89лв.

Основание за плащане: Фактура № 3000002578, 600 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 26.06.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 3271.01лв.

Основание за плащане: Фактура № 3000002475 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 05.06.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 31.01лв.

Основание за плащане: Фактура № 3000002435 по Договор № 200 от 15.04.2015

 

 • Договор № 200/15.04.2015г.

Дата на плащане: 17.04.2015

    Към контрагент: „Кей Дифужън” ООД

Размер на плащане: 1025.48лв.

Основание за плащане: Фактура № 3000001847 по Договор № 200 от 15.04.2015