Публикувано на 26.09.2017 г. 12:00 ч.

Обществена поръчка за доставка на хранителни добавки по обособени позиции за нуждите на БФБ за българските национални отбори по борбаpdfОбява

pdfТитулна страница (PDF)

pdfТехническа спецификация (PDF)

pdfПроект на договор (PDF)

zipОбразци (ZIP)

 

  Публикувано на 04.10.2017 г. 11:00 ч.

pdfИнформация за удължаване на срок за получаване на оферти (PDF)

 

 Публикувано на 20.10.2017 г. 10:30 ч.

pdfПротокол.pdf

 

Публикувано на 09.11.2017 г. 10:00 ч.

pdfДоговор.pdf

 

 

Публикувано на 21.03.2017 г. 13:00 ч.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни добавки по обособени позиции за нуждите на БФБ за българските национални отбори по борба, които включват състезатели от три възрастови групи в класове - свободен стил, класически стил и жени


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2017-0001
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg

pdfРешение за откриване на процедурата

pdfОбявление

pdfДокументация (PDF)

docДокументация (DOC)

  

Публикувано на 28.04.2017 г. 11:00 ч.

pdfСъобщение за отваряне на оферти

Публикувано на 13.06.2017 г. 10:30 ч.

pdfПротокол 1

 Публикувано на 25.07.2017 г. 11:30 ч.

pdfРешение за прекратяване на процедура