Публикувано на 16.07.2015 г. 11:00 ч.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
за доставка на хранителни добавки за нуждите на БФБ


Уникален номер на поръчката в АОП 4039-2015-0005
Линк към преписката в АОП: http://rop3-app1.aop.bg

pdfРешение за откриване на процедурата

pdfПокана

pdfПокана до Визиан ЕООД

pdfПокана до Екоконсулт-ГП 02 ЕООД

pdfПокана до Мидайс АД

docПокана и образци

pdfСъобщение до медиите

 

Публикувано на 15.09.2015 г. 17:30 ч.

pdfПисмо до участниците в процедурата

 

Публикувано на 16.10.2015 17:30 ч.

pdfДоклад на комисията

 

Публикувано на 19.10.2015 г. 18:30 ч

pdfРешение № 155 за обявяване на резултати

pdfУведомление до "Мидаис" ЕООД