pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 497/16.11.2015г.

 

  • Договор № 497/16.11.2015г.

Дата на плащане: 15.03.2016

    Към контрагент: „Мидаис” ЕООД

Размер на плащане: 270.92лв.

Основание за плащане:  Фактура №0000004065 по Договор № 497 от 16.11.2015

 

  • Договор № 497/16.11.2015г.

Дата на плащане: 16.02.2016

    Към контрагент: „Мидаис” ЕООД

Размер на плащане: 435.45лв.

Основание за плащане:  Фактура №0000003969 по Договор № 497 от 16.11.2015

 

  • Договор № 497/16.11.2015г.

Дата на плащане: 11.02.2016

    Към контрагент: „Мидаис” ЕООД

Размер на плащане: 691.00лв.

Основание за плащане:  Фактура №0000003951 по Договор № 497 от 16.11.2015

 

  • Договор № 497/16.11.2015г.

Дата на плащане: 13.01.2016

    Към контрагент: „Мидаис” ЕООД

Размер на плащане: 579.23 лв.

Основание за плащане:  Фактура №0000003857 по Договор № 497 от 16.11.2015

 

  • Договор № 497/16.11.2015г.

Дата на плащане: 11.01.2016

    Към контрагент: „Мидаис” ЕООД

Размер на плащане: 818.20 лв.

Основание за плащане:  Фактура №0000003851 по Договор № 497 от 16.11.2015

 

  • Договор № 497/16.11.2015г.

Дата на плащане: 05.12.2015

    Към контрагент: „Мидаис” ЕООД

Размер на плащане: 154.00лв.

Основание за плащане:  Фактура №0000003759 по Договор № 497 от 16.11.2015

 

  • Договор № 497/16.11.2015г.

Дата на плащане: 26.11.2015

    Към контрагент: „Мидаис” ЕООД

Размер на плащане: 730.00лв.

Основание за плащане:  Фактура №0000003729 по Договор № 497 от 16.11.2015