Публикувано на 22.01.2018 г. 12:15 ч.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на автобусен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори и придружаващите ги лица по борба за нуждите на БФБ"

pdfРешение 

pdfОбявление

pdfДокументация

zipОбразци

Публикувано на 19.02.2018 г. 10:42 ч.

pdfПротокол №1

Публикувано на 08.03.2018 г. 10:11 ч.

pdfПротокол №2

pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти

 

Публикувано на 19.03.2018 г. 12:11 ч.

pdfПротокол №3

pdfДоклад от работата на комисията.

pdfРешение за класиране

 

Публикувано на 24.04.2018 г. 10:22 ч.

pdfДоговор