Публикувано на 21.05.2015 г. 17:30 ч.:

pdfСключен договор

 

Плащания по договор №263/18.05.2015г

 

  • Договор № 263 /05.2015 г.

           Дата на плащане: 25.04.2016

           Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

           Размер на плащане: 6250,00 лв.

          Основание за плащане:  Фактура № 0100000197, 205 по Договор № 263 от 18.05.2015г.

 

  • Договор № 263/18.05.2015г.

Дата на плащане: 13.11.2015

    Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

Размер на плащане: 3430.00 лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0100000084 по Договор № 263 от 18.05.2015

 

  • Договор № 263/18.05.2015г.

Дата на плащане: 18.09.2015

    Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

Размер на плащане: 5500.00 лв.

Основание за плащане: Фактура № 0100000034 по Договор № 263 от 18.05.2015

 

 

  • Договор № 263/18.05.2015г.

Дата на плащане: 12.08.2015

    Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

Размер на плащане: 5200.00 лв.

Основание за плащане: Фактура № 0100000020 по Договор № 263 от 18.05.2015

 

  • Договор № 263/18.05.2015г.

Дата на плащане: 20.07.2015

    Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

Размер на плащане: 1500.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 0100000011 по Договор № 263 от 18.05.2015

 

  • Договор № 263/18.05.2015г.

Дата на плащане: 16.07.2015

    Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

Размер на плащане: 1450.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 0100000009 по Договор № 263 от 18.05.2015

 

  • Договор № 263/18.05.2015г.

Дата на плащане: 03.07.2015

    Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

Размер на плащане: 6020.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 0100000001 по Договор № 263 от 18.05.2015

 

  • Договор № 263/18.05.2015г.

Дата на плащане: 04.06.2015

    Към контрагент: „Берти Травел” ЕООД

Размер на плащане: 4000.00лв.

Основание за плащане: Фактура № 01014по Договор № 263 от 18.05.2015