Забранителен списък на Световната антидопингова агенция за 2014 г.
На вниманието на клубовете по борба в България, домакини на международни турнири
Съдействие при закупуване на ФИЛА лицензи
НОВИТЕ ПРАВИЛА ПО БОРБА ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 17.12.2013