Министерството на младежта и спорта публикува Програма за развитие на спортните клубове за 2021 г. Съгласно раздел VI, т.2 от Програмата крайният срок за кандидатстване с проекти е до 17:30 часа на 27.11.2020 г. 

Клубовете ще бъдат оценявани спрямо дейността им през 2019 г. Проектите по програмата трябва да се съгласуват с БФ Борба. В тази връзка и за да не се получава струпване на хора съветваме клубовете да подготвят и представят проектите си за заверка в по-кратки срокове.

Може да намерите новата Програма за развитие на спортните клубове за 2021 в раздел "Програми" на сайта на ММС. http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=fKOKZ1s3xD4%3d

Министерството на младежта и спорта ще отпусне допълнителни близо 2 млн. лв. за спортните клубове в България. Това означава, че с близо 30% ще бъдат увеличени средствата, осигурени за тях през 2020 г. Допълнителното финансово подпомагане на клубовете се прави заради ограниченията в дейността им, които бяха наложени, във връзка с разпространението на епидемията от коронавирус. Средствата ще бъдат предоставени още този месец след сключването на допълнителни споразумения със спортните клубове.