1 taybe zala1БФ Борба Ви информира, че за момента няма промяна във финансирането по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Очакваме решение за разрешаване за провеждане на състезания, за да преценим и проведем останалите Държавни лично-отборни шампионати за 2020 г., съобразно възможностите.

В случай на непровеждане на горепосочените състезания, БФ Борба ще предложи на ММС да бъдат взети под внимание класиранията от Държавните лични първенства.

БФ Борба предвижда Държавните лично-отборни шампионати да бъдат проведени през есента в периода септември-октомври.

Желаем на всички здраве и хубаво лято!