5 zala2Напомняме на всички клубове, редовни членове на БФ Борба, че крайният срок за пререгистрация е до края на 2019 г.

От 18 януари 2020 г. клубове, които не са пререгистрирани, няма да могат да участват в състезания от Държавния спортен календар и да извършват дейности като такива.

Това се отнася и за кандидатстване по програмите за финансиране от държавата. Образци 4, 5 и 6 може да намерите в секция "Документи"

Молим всички клубове да проверят своите устави - в частта "Членство" трябва да бъде записано, че членове на сдружението могат да бъдат само физически лица.

Ако в гореспоменатата част има "юридически лица" уставът трябва да се промени така че да останат само физически лица  и промяната са се впише в Агенция по вписванията.