Снимки от четвърти ден на турнира "Дан Колов - Никола Петров" в Русе.

Автор КОСТАДИН АНДОНОВ

 4a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 24a 2

4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen4 armen