logo UWWСтартовите листа за първия ден на Международния турнир "Петко Сираков - Иван Илиев" може да намерите на следния линк:

Brackets for IT "Petko Sirakov - Ivan Iliev"