logo bfbРъководството на БФ Борба призовава всички спортни клубове да направят своите писмени предложения относно:

1. Промени в Наредбата за провеждане на първенства на БФ Борба за периода 2017-2018 г.
- участие на чуждестранни състезатели на ДЛОШ съгласно ППЗФВС (Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта – раздел 1, чл.5)
- възрастова граница за участващите в ДЛП и ДЛОШ за мъже и жени

2. Промени в Схемата за изчисляване на точките за дейност на спортните клубове по борба. Досега тя е, както следва

Очакваме Вашите предложения до 30 септември 2017 г.