17ти МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР - ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ

“ПЕТКО СИРАКОВ - ИВАН ИЛИЕВ”

21-23 МАРТ 2014, ПЛОВДИВ

 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

20 МАРТ

Пристигане на делегациите

14.00 ч. - Окончателни заявки за всички отбори и стилове

16.00 ч. - Съдийски семинар

16.30 - 17.00 ч. - Техническа конференция

17.00 - 18.00 ч. - Медицински преглед в кат. 74, 96 кг (св), 66, 120 кг (кл) и 44, 55, 72 кг (ж)

18.00 - 18.30 ч. - Мерене кат. 74, 96 кг (св), 66, 120 кг (кл) и 44, 55, 72 кг (ж)

 

21 МАРТ

08.45 - 09.00 ч. - Съдийско съвещание

09.00 - 13.00 ч. - Елиминации в кат. 74, 96 кг (св), 66, 120 кг (кл) и 44, 55, 72 кг (ж)

15.30 - 16.30 ч. - Медицински преглед кат. 55, 66, 84 кг (св), 50, 60, 74 кг (кл) и 48, 59, 67 кг (ж)

16.30 - 17.00 ч. - Мерене кат. 55, 66, 84 кг (св), 50, 60, 74 кг (кл) и 48, 59, 67 кг (ж)

17.30 - 18.00 ч. - Официално откриване на турнира

18.00 - 20.30 ч. - Финали и награждаване в кат. 74, 96 кг (св), 66, 120 кг (кл) и 44, 55, 72 кг (ж)

 

22 МАРТ

08.45 - 09.00 ч. - Съдийско съвещание

09.00 - 13.00 ч. - Елиминации в кат. 55, 66, 84 кг (св), 50, 60, 74 кг (кл) и 48, 59, 67 кг (ж)

15.00 - 16.00 ч. - Медицински преглед кат. 50, 60, 120 кг (св), 55, 84, 96 кг (кл) и 51, 63 кг (ж)

16.00 - 16.30 ч. - Мерене кат. 50, 60, 120 кг (св), 55, 84, 96 кг (кл) и 51, 63 кг (ж)

17.00 - 20.00 ч. - Финали и награждаване в кат. 55,66,84 кг (св), 50,60,74 кг (кл) и 48,59,67 кг (ж)

 

23 МАРТ

08.45 - 09.00 ч. - Съдийско съвещание

09.00 - 13.00 ч. - Елиминации в кат. 50, 60, 120 кг (св), 55, 84, 96 кг (кл) и 51, 63 кг (ж)

16.00 - 19.00 ч. - Финали и награждаване в кат. 50, 60, 120 кг (св), 55, 84, 96 кг (кл) и 51, 63 кг (ж)

20.00 ч. - Официална вечеря

 

24 МАРТ

Отпътуване на делегациите