Българската федерация по борба уведомява всички състезатели по борба, които не са включени в националните отбори на България и желаят да вземат участие на международни прояви от календара на ФИЛА, че е необходимо да притежават валиден лиценз за съответната година, закупен от ФИЛА.
Цената на лиценза при предварителна заявка (16 дни) е 100 CHF или равностойността им в USD или EUR по курс определен от ФИЛА. Лиценз може закупен и на място по време на събитието, но при такса от 150 CHF, 210 USD или 150 EUR.
БФ Борба съветва всички желаещи да дадат заявка предварително, за да не се налага да заплащат по-високата такса.
Федерацията ще окаже съдействие при оформянето на заявката и заплащането на съответната сума, която е необходимо впоследствие да бъде възстановена от спортния клуб.
За издаването на лиценз трябва да бъдат представени в БФ Борба следните документи:
1. Четливо копие от валиден международен паспорт;
2. Цветна снимка;
3. Медицински сертификат по образец (попълнен, подписан и подпечатан от практикуващ лекар).