Пълномощно от председателите на клубовете, които няма да присъстват лично

pokana OS new20 05