Пълномощно от председателите на клубовете, които няма да присъстват лично

OS POKANA 2019