Пълномощно от председателите на клубовете, които няма да присъстват лично

nova pokana OS