Рег.№: 1-014-056
град: гр. Нова Загора
председател: Петър Тончев Атанасов
адрес: ул. 14-ти ануари 77
телефон: 0457/ 64221
пощенски код: 8900