1a80decb953db80db52c93dbf73cc293

 

 

 

Спечелени медали за България при мъжете и жените (1956-2014 г.)

Състезание

СТИЛ

МЕДАЛИ

ОБЩО

злато

сребро

бронз

всичко

Олимпийски игри

класически

9

14

9

32

68

свободен

7

16

11

34

жени

0

2

0

2

Световни първенства

класически

34

33

47

114

246

свободен

23

54

45

122

жени

5

3

2

10

Европейски първенства

класически

55

59

44

158

394

свободен

73

69

74

216

жени

6

3

11

20

Общо:

 

212

253

243

 

708

             
 

Общо спечелени медали по стилове (мъже и жени)

Състезание

стил

злато

сребро

бронз

всичко

ОБЩО

ОИ, СП, ЕП*

класически

98

106

100

304

708

свободен

103

139

130

372

жени

11

8

13

32

             

* ОИ – олимпийски игри, СП – световно първенство, ЕП – европейско първенство

 

Спечелени медали за юноши и девойки (1969-2014 г.)

 

Състезание

СТИЛ

МЕДАЛИ

ОБЩО

злато

сребро

бронз

всичко

Световни първенства

класически

28

46

38

112

222

свободен

22

40

41

103

девойки

2

3

2

7

Европейски първенства

класически

19

51

47

117

294

свободен

39

75

44

158

девойки

3

4

12

19

Общо:

 

113

219

184

 

516

             
 

Спечелени медали за кадети и кадетки (1992–2014 г.)

 

Състезание

СТИЛ

МЕДАЛИ

ОБЩО

злато

сребро

бронз

всичко

Младежки
олимпийски игри

класически

 

1

 

1

1

свободен

     

0

кадетки

     

0

Световни първенства

класически

0

2

3

5

11

свободен

0

2

0

2

кадетки

0

2

2

4

Европейски първенства

класически

5

8

11

24

62

свободен

1

5

14

20

кадетки

2

3

13

18

Общо

 

8

23

43

 

74

             
     

Общо спечелени медали при юношите и девойките (1969-2014 г.)

   
             

Състезание

МЕДАЛИ

   

злато

сребро

бронз

всичко

   

Световни първенства

52

89

81

222

   

Европейски първенства

61

130

103

294

   

ОБЩО:

     

516

   
             
     
     

Общо спечелени медали при кадетите и кадетките (1992-2014 г.)

   
             

Състезание

МЕДАЛИ

   

злато

сребро

бронз

всичко

   

Младежки олимпийски игри

 

1

 

1

   

Световни първенства

0

6

5

11

   

Европейски първенства

8

16

38

62

   

ОБЩО:

   

 

74

   
             

Общо медали за всички възрасти и стилове

   

1298

   
         

 

 

960e5cb9a79325e48b7ba9fb52842a27

Спечелени медали за България при мъжете и жените (1956-2014 г.)

Състезание

СТИЛ

МЕДАЛИ

ОБЩО

Злато

Сребро

Бронз

всичко

Олимпийски игри

класически

9

14

9

32

68

свободен

7

16

11

34

жени

0

2

0

2

Световни първенства

класически

34

33

47

114

246

свободен

23

54

45

122

жени

5

3

2

10

Европейски първенства

класически

55

59

44

158

394

свободен

73

69

74

216

жени

6

3

11

20

Общо:

 

212

253

243

 

708

 

 

 

 

 

 

 

 

Спечелени медали по стилове, мъже и жени (1956-2014 г.)

Състезание

Стил

Злато

Сребро

Бронз

всичко

ОБЩО

ОИ, СП, ЕП*

класически

98

106

100

304

708

свободен

103

139

130

372

жени

11

8

13

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ОИ – олимпийски игри, СП – световно първенство, ЕП – европейско първенство

 

Спечелени медали по стилове при юношите и девойките (1969-2014 г.)

 

Състезание

СТИЛ

МЕДАЛИ

ОБЩО

Злато

Сребро

Бронз

всичко

Световни първенства

класически

28

46

38

112

222

свободен

22

40

41

103

девойки

2

3

2

7

Европейски първенства

класически

19

51

47

117

294

свободен

39

75

44

158

девойки

3

4

12

19

Общо:

 

113

219

184

 

516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спечелени медали  по стилове при кадетите и кадетките (1992–2014 г.)

 

Състезание

СТИЛ

МЕДАЛИ

ОБЩО

злато

сребро

бронз

всичко

Младежки
олимпийски игри

класически

 

1

 

1

1

свободен

 

 

 

0

кадетки

 

 

 

0

Световни първенства

класически

0

2

3

5

11

свободен

0

2

0

2

кадетки

0

2

2

4

Европейски първенства

класически

5

8

11

24

62

свободен

1

5

14

20

кадетки

2

3

13

18

Общо

 

8

23

43

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спечелени медали при юношите и девойките (1969-2014 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състезание

МЕДАЛИ

 

 

злато

сребро

бронз

всичко

 

 

Световни първенства

52

89

81

222

 

 

Европейски първенства

61

130

103

294

 

 

ОБЩО:

 

 

 

516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спечелени медали при кадетите и кадетките (1992-2014 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състезание

МЕДАЛИ

 

 

злато

сребро

бронз

всичко

 

 

Младежки олимпийски игри

 

1

 

1

 

 

Световни първенства

0

6

5

11

 

 

Европейски първенства

8

16

38

62

 

 

ОБЩО:

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо медали за всички възрасти и стилове

 

 

1298