pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 421/10.09.2015г.

 

  • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 06.04.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 10000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002875 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

  • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 14.03.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 19350.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002836 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 

  • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 07.03.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 24000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002808; 0000002832 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

  • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 02.03.2016

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 17150.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002809 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

 

  • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 16.10.2015

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 1950.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002575 по Договор № 421 от 10.09.2015

 

  • Договор № 421/10.09.2015г.

Дата на плащане: 25.09.2015

    Към контрагент: „Олимп Спорт Тетевен” ООД

Размер на плащане: 15000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000002575 по Договор № 421 от 10.09.2015