pdfСключен договор

 

 Плащания по договор № 422/10.09.2015г.

 

  • Договор № 422/10.09.2015г.

Дата на плащане: 30.11.2015

    Към контрагент: ЕТ „Димитър Божериков 92”

    Размер на плащане: 1999.93лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000006743 по Договор № 422 от 10.09.2015

 

  • Договор № 422/10.09.2015г.

Дата на плащане: 18.09.2015

    Към контрагент: ЕТ „Димитър Божериков 92”

    Размер на плащане: 7999.73лв.

Основание за плащане:  Фактура № 0000006578 по Договор № 422 от 10.09.2015