pdfСключен договор

 

Плащания по договор № 424/10.09.2015г.

 

  •  Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 06.04.2016

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 43450.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000002377; 3000002380; 3000002385  по Договор № 424 от 10.09.2015

 

  •  Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 14.03.2016

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 35000.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000002321; 3000002335  по Договор № 424 от 10.09.2015

 

  • Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 07.03.2016

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 17150.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000002216 по Договор № 424 от 10.09.2015

 

  • Договор № 424/10.09.2015г.

Дата на плащане: 25.09.2015

    Към контрагент: ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”

    Размер на плащане: 21650.00лв.

Основание за плащане:  Фактура № 3000001780, 3000001784 по Договор № 424 от 10.09.2015